Welkom op de site van EHBO Dieren eo
Knvehboafddieren@gmail.com
Naar Facebook EHBO  K.N.V. EHBO Afdeling Dieren en Omgeving

  

Secretariaat:                                                                                      Direct contact?                                                           EHBO Afdeling Dieren

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO                                           Ga naar naar LINK                                                       Opgericht juni 1993

Afdeling Dieren en omgeving

P/a Schimmelpenninckstraat 27                                                           Social media

6951 EE Dieren                                                                                    

Telfnr: 06-20906750

knv.ehbo.afd.dieren@gmail.com


  

  

  

EHBO bij evenementen.


Regelmatig wordt door organisatoren van kleine en grote evenementen een beroep gedaan op de aanwezigheid van EHBO’ers.

Deze vrijwilligers vormen dan een eerste opvang van gewonde bezoekers en/of deelnemers aan evenementen.


Een kleine opsomming van evenementen: (binnen en buiten) sporttoernooien, (binnen en

buiten) concerten, avondvierdaagse, wielerrondes, rondritten en schaatsen. Eigenlijk overal waar

een EHBO’er de organisatie een stukje zorg uit de handen neemt.


Hulpverleners zijn EHBO’ers die zelfstandig EHBO-posten kunnen bezetten.

Zij zijn voorzien van een verbandtas of –koffer met daarin de minimaal door het Oranje Kruis aanbevolen inhoud.Aanvragen worden in behandeling genomen na ontvangst van een zo volledig mogelijk ingevuld aanvraagformulier.

De aanvraag moet minimaal 4 tot 6 weken voor het evenement zijn ingediend.

-Het formulier graag mailen naar: knv.ehbo.afd.dieren.evenement@gmail.comWe stellen altijd dat de vragende organisatie van een evenement zorgdraagt voor voldoende drinken/eten voor de EHBO’ers en een beschutte plek (tegen zon en regen) om eventuele slachtoffers te kunnen behandelen.


Het tarief is op aanvraag.

Dit is exclusief de materialen die er zijn gebruikt tijdens het evenement.

Kilometervergoeding conform de ANWB richtlijn. (Als dit aan de orde is).


Vriendelijke groet,


Anja van Essen,


Coördinator Evenementen & Reanimatie KNV EHBO afdeling Dieren.

 knv.ehbo.afd.dieren.evenement@gmail.com


Tel: 06 – 5562 8517 bij geen gehoor graag naam en telefoonnummer achterlaten.