Welkom op de site van EHBO Dieren eo
Knvehboafddieren@gmail.com
Naar Facebook EHBO


    K.N.V. EHBO Afdeling Dieren en Omgeving

  

Secretariaat:                                                                                      Direct contact?                                                           EHBO Afdeling Dieren

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO                                           Ga naar naar LINK                                                       Opgericht juni 1993

Afdeling Dieren en omgeving

P/a Schimmelpenninckstraat 27                                                           Social media

6951 EE Dieren                                                                                    

Telfnr: 06-20906750

knv.ehbo.afd.dieren@gmail.com


  

Algemene informatie


Eerste Hulp is de hulp die, in afwachting van deskundige hulp, op verantwoorde wijze door

een leek kan worden verleend bij een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand van

een medemens.

Om dit verantwoord te doen, is het noodzakelijk om te weten wat niet en wat juist wel

gedaan moet worden en hoe moet worden gehandeld.      -De basiscursus leidt op voor het landelijk erkende diploma Eerste Hulpverlener. De cursus voldoet aan de eisen die gesteld
    worden door het Oranje Kruis te ‘s-Gravenhage. Het examen wordt door hen afgenomen.


 -Het behaalde diploma geeft de cursist de waarborg dat hij op verantwoorde wijze aan zijn hulpplicht kan voldoen.


 -De verworven kennis dient ieder jaar door het volgen van een vervolgcursus op peil te worden gehouden. Alleen op deze
   manier kan de geldigheidsduur van het diploma verlengd worden.


 -Als aanvulling op deze basiscursus zijn diverse andere cursussen mogelijk.