[website bouwen] [website ontwerp] [Welkom op de site]
[Bestuur]
[Aanmelden als lid]
[EHBO_cursussen]
[Start]
[Start]
[EHAK]
[EHBO_Gevorderden]
[Start]
[Start]
[Vergoeding_Cursus]
[Start]
[Start]
[Start]
[EHBO_biij_evenementen]
[Start]
[Agenda]
[Start]
[http://www.hetoranjekruis.nl/diplomachecker/]
[Links]
[Downloads]
[Vergoeding zorgverzekeraar]
[]
[Bestuur]
[Knvehboafddieren@gmail.com]

Secretariaat:                                                                                      Direct contact?                                                           EHBO Afdeling Dieren

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO                                           Ga naar naar LINK                                                       Opgericht juni 1993

Afdeling Dieren en omgeving

Schimmelpenninckstraat 27                                                                 Social media

6951 EE Dieren                                                                                    

Telfnr: 06-47493984

knv.ehbo.afd.dieren@gmail.com

EHBO GevorderdenVanuit het Oranje Kruis wordt er steeds strenger gecontroleerd of de lessen voor het behouden van het EHBO-diploma aan alle eisen voldoen en of de cursisten voldoende lessen bijwonen.


Zij hebben daarvoor een aantal jaren geleden een competentieschema gemaakt waaraan de cursist moet voldoen. Er zijn competenties die elk jaar herhaald moeten worden en er zijn competenties die 1 keer in

de 2 jaar herhaald moeten worden.


Wij hebben daar steeds rekening mee gehouden met onze lesschema's.
Nu gaat het Oranje Kruis nog scherper controleren en moeten we niet alleen aan kunnen tonen dat de cursisten voldoende lessen gevolgd hebben (de presentielijst), maar ook dat ze de praktijk goed beheersen.


Het is daarom van heel groot belang dat u echt bij alle lessen aanwezig bent!
Ook de lezing gaat deel uit maken van het competentiegebeuren en wordt dus een verplichte avond en komt los te staan van de ledenvergadering.


Onderstaand treft u het competentieschema aan.


Onder de link herhalingslessen staat het lesschema voor volgend seizoen met bij de onderwerpen tussen haakjes aangegeven om elke competentie het gaat.


Zo kunt u zich van te voren voorbereiden op de lesavond.


Mocht u niet in staat zijn (geweest) om de herhalingsles reanimatie te volgen, dan kunt u deze les volgen/inhalen bij de Hartstichting. De kosten hiervoor zijn €12,50 (info bij het bestuur).


Voor het niet kunnen volgen van één van de overige lessen zal aan het eind van het seizoen een

veegles worden ingepland waarin de cursist kort over het gemiste onderwerp getoetst zal worden.


COMPETENTIESCHEME DIPLOMA EERSTE HULP (ORANJE KRUIS):


(COMPETENTIES 1 T/M 6 DIENEN ELK JAAR HERHAALD TE WORDEN)


1. Vijf belangrijke punten bij het uitvoeren van eerste hulp       11. Oogletsels
2. Stoornissen in het bewustzijn                                            12. Vergiftiging
3. Stoornissen van de ademhaling                                         13. Elektriciteitsongevallen
4. Stilstand van de bloedsomloop                                          14. Letsels door koude
5. Actieve bloedingen                                                          15. Letsels door warmte
6. Shock                                                                             16. Vervoer over korte afstand
7. Uitwendige wonden                                                          17. Verband- en hulpmiddelen
8. Brandwonden                                                                  18. Het menselijk lichaam
9. Kneuzing en verstuiking                                                    19. Kleine ongevallen
10. Ontwrichtingen en botbreuken                                         20. Steken en beten

 

  

K.N.V. EHBO Afdeling Dieren en omgeving